Sosyal Sorumluluk

Sosyal Sorumluluk

Kalibre Holding olarak, topluma değer yaratan bir kurum olmanın önemini bilerek hareket ediyoruz ve kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarımızla bu değeri toplum içine yaymayı hedefliyoruz.

Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarımızı, şirketteki gönüllü çalışanlarımızdan oluşan bir komite ile gerçekleştirmekteyiz . Bu komite bir araya gelerek her yıl yapılacak olan sosyal sorumluluk projelerini belirlemekte ve bu yönde faaliyetlerini sürdürmektedir. Yeni projeler geliştirmeyi hedef alan komite, topluma daha fazla yararlı olmanın bilinci ile hareket etmektedir.

Gerçekleştirdiğimiz projelerimizi her zaman eğitime destek, sanata katkı, doğaya saygı ve canlıya fayda sağlama bakış açısı altında planlıyoruz. Sürdürülebilir bir yaşam için toplumsal dayanışma ve sürekli öğrenmenin bilinci ile eğitimin ve işbirliğinin olduğu her noktada sosyal sorumluluğumuzu üstlenmekteyiz.

Kalibre Holding Sosyal Sorumluluk Komitesi

Kurmuş olduğumuz sosyal sorumluluk komitemiz toplum fayda sağlayacak ve değer yaratacak farklı projelere imza atmaktadır.

– Öğrencilerin geleceklerine yatırım yapmanın en kıymetli yolu olan eğitim desteğimizle, “MESS Yarınım” eğitim bursu ile öğrencilerimizin yanında yer aldık.

Kalibre Boru ve Kocaeli Üniversitesi arasında işbirliği protokolü

Kalibre Boru ve Kocaeli Güzel Sanatlar Fakültesi arasında işbirliği protokolü yapılarak Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin sanat ortamına hazırlanmaları ve sanat bilincinin yaygınlaştırılması konusunda çalışmalar düzenlenmesi amaçlanıyor. Kalibre Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Ünan ” “Geçen yıl sanata ve idari konulara dair çalışmalar yapmayı istedik. Bundan da son derece memnun kaldık. Özellikle sanat dalında her yıl farklı bir disiplinde işbirliğinin devam etmesini diliyoruz” diye belirtti.

Öte yandan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Kalibre Boru çalışanları işletme yönetimi (MBA) programında buluştular. 23 çalışan sertifikalarını program sonunda teslim aldı.

Kalibre Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı

Kalibre Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı kuruldu.
Vakfın Amacı;

–  Kültür değerlerimizi, örf adet ve manevi değerlerimizi araştırmak, araştırmaları desteklemek, korumak, yaşatmak ve tanıtmak,
–  Bilim, teknoloji, özgün eğitim ve sanat alanındaki faaliyetleri teşvik etmek,
–  Ülke sanayinin ihtiyaç duyduğu vasıflı işgücü yetiştirilmesine ve bu suretle ülkenin istihdam imkânlarını arttırıcı eğitim çalışmalarına

katkıda bulunmaktır.