Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

Daha yaşanabilir bir toplum için günümüz dünyası ve ekonomisinde gelecek nesillere bırakabileceğimiz yaşam gereksinimlerinin sürdürülebilirliği önemini artırmaktadır. Toplumsal ve çevresel düzende günümüz ve gelecekteki yaşam kaynaklarının devamlılığını sağlamak nesilden nesile aktarılacak en güçlü miras olacaktır.

Kalibre Holding olarak gelecek nesillere daha iyi bir çalışma ortamı bırakabilmek için, dünyaya olan etkimizin farkında ve bilincinde olarak doğru adımları atmayı görev biliyoruz. Budoğrultuda önemsediğimiz sürdürülebilirlik adımlarımızı 5 alanda atıyoruz.

İnsan Hakları

Kalibre Holding olarak en önemli kaynağımızın ve çevremizdeki toplumun, paydaşlarımızın ve gelecek nesillerin değişmeyen tek ve en önemli kaynağının insan olduğu bilinci ile hareket etmekteyiz. Herkese saygı duymayı, etik çerçevede davranmayı, cinsiyet eşitliğini sağlamayı ve her türlü karar ve sürecimizi insan haklarına adil bir bakış açısı altında yürütmeyi sorumluluk biliriz.

Çevre Bilinci

Ürünlerimizin, süreçlerimizin ve iş yapış şeklimizin her birinin temelinde doğaya ve çevreye saygı yatar. Çevrenin korunduğu, canlıların ve tabiat varlıklarının yaşam haklarının sağlandığı bir dünyada ancak sürdürülebilir bir yaşamdan bahsedilebileceğini biliyoruz. Bu nedenle Kalibre Holding olarak çevreye duyarlı teknolojilerle ürünler üretmeye odaklı bir bakış açısına sahibiz.

Toplumsal Katkı

İş hayatının sadece ürünlerden oluşan somut çıktılara değil, topluma fayda sağlayacak değerlere de odaklanması gerektiğine inanıyoruz. Çalışanlarımız başta olmak üzere çevremizdeki tüm paydaşlarımız ve dokunabildiğimiz kadar insanımıza uzanmaya çalışarak gerek vakıf çalışmalarımız gerekse gönüllü sosyal projelerimizle değer yaratmaya çalışıyoruz. Biliyoruz ki, gelişen ve geliştiren toplumlar sürdürülebilir bir yaşamda daha verimli ve daha sağlıklı bir yaşam kalitesine sahip olurlar. Kalibre Holding olarak bizler de toplumdaki bu değerin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz.

Korunabilir Enerji

Daha temiz bir dünyaya ulaşabilmek için enerji kaynaklarının tasarruflu kullanılması sürdürülebilir bir yaşam döngüsü için oldukça önemli. Enerji kaynaklarımızın öneminin giderek arttığı dünyada, enerjiden tasarruf sağlamanın bilinci ile hareket ediyoruz. Bu bilinci tüm çalışanlarımız ve toplum içine doğru yansıtabilmek için inovatif fikirlerle süreçlerimizi tasarlıyoruz.

Sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi, iş operasyonlarımızdan müşteri yaklaşımımıza kadar yüksek bir sorumluluk bilinci üstlenmiş olarak, gerekli yerlerde gereken zamanlarda risklerimizi doğru tanımlayarak yürütmekteyiz. Amacımız, günümüz koşullarında ulaşmak istediğimiz vizyonumuz doğrultusunda tüm işlerimizi müşteri ihtiyaçlarını dikkate alarak, belirlediğimiz 5 alandaki sürdürülebilirlik adımlarını takip etmek ve gelecek dünyasına yaşamsal ihtiyaçları tehlikeye atmadan bir ortam bırakabilmektir.

Bütün bu bakış açısı altında ürünlerimizi çevre, toplum ve enerjiyi korumaya odaklı olarak üretmek amacıyla daima araştırma ve geliştirme içindeyiz. Kurumsal sorumluluk anlayışımızda fayda sağlamayı hedeflemekteyiz. Bu hedefi gerçekleştirebilmek için, daha hafif araç aksamları tasarlayarak hem kullandığımız hammaddelerle hem de ürünlerimizin çeşitliliği sayesinde geniş kullanım alanlarındaki inovatif yönü ile sürdürülebilir bir dünyada fayda sağlamaya çalışmanın gururunu yaşıyoruz.